K800_DSC_0164_geschn

Deborah «Debbie» Gross, Co-Präsidentin und Kommunikation

Kontakt per Mail

K800_DSC_0133_geschn

Pascale Buser, Co-Präsidentin, Vize-Booking

K800_DSC_0257_geschn

Gina Bachmann, Booking, Hoffotografin und Mediensituation

K800_DSC_0103_gesch

Matthias «Mätu» Matile, kreative Leitung

K800_DSC_0197_geschn

Samuel «Sam» Böhlen, Financier und Grafik